Till startsidan

Vaccination av barn

Nationella riktlinjer

Barnvaccinationsprogrammet -  Allmänt program för barn (Folkhälsomyndigheten)

Komplettering av vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)

Informationsmaterial om vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)
Informationsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet på flera språk riktat till barn- och skolhälsovård samt föräldrar som önskar fördjupade kunskaper om vaccinationer. 

Lokala riktlinjer

Barnhälsovården ansvarar för lokala riktlinjer.

Elevhälsan - Riktlinjer och rutiner för barnvaccinationer 2022-06-20 (pdf) Pdf, 625 kB. 

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax (pdf) Pdf, 189 kB. 

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund 2022-04-04 (pdf) Pdf, 199 kB. 

Rotavirusvaccination (pdf) Pdf, 144 kB. 
Sedan november 2017 erbjuds alla spädbarn i Värmland vaccination mot rotavirus efter beslut av  landstingsstyrelsen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination införs i det nationella barnvaccinationsprogrammet men beslut har ännu inte tagits av regeringen. Mer information finns på barnhälsovården, Region Värmland. 

TBE-vaccination Värmland 2022-03-07 (pdf) Pdf, 570 kB.  

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 2 år (pdf) Pdf, 237 kB.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen