Till startsidan

Zostavax - bältrosvaccin

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har omprövat ett tidigare beslut som innebär att Zostavax fr o m 2014-11-01 tas bort från läkemedelsförmånen. Vaccinet kommer att finnas tillgängligt men får bekostas av patienten själv enligt avgiftshandboken.

(Uppdaterat oktober 2014)
Stockholms läns landstings Expertråd har en vägledning för användning av Zostavax. Smittskydd Värmland ansluter till synpunkterna i denna vägledning och som vi anser ska vara riktlinje i Värmland för närvande. Socialstyrelsen håller på och tar fram ett kunskapsunderlag som kan komma att påverka riktlinjen.  
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har omprövat ett tidigare beslut som innebär att Zostavaxtas bort från läkemedelsförmånen från den 1 november 2014
Vaccinet kommer att finnas tillgängligt men får bekostas av patienten själv enligt avgiftshandboken.

Vaccinet är i första hand indicerat till personer över 65 års ålder

Incidensen av bältros ökar från 50 års ålder, men post-herpetisk neuralgi (PHN) och andra komplikationer ökar med åldern och ses fram för allt efter 65-70 års ålder. Skyddseffekten mot Herpes Zoster (HZ) är 65 procent i åldern 60-69 år och 38 procent i åldergruppen >70 år.  Skyddseffekten av vaccinet avseende PHN är ca 65 procent i åldersgruppen över 60 år. Det betyder att det förefaller som ett optimalt åldersintervall att ge vaccinet är i åldrarna 65-70 år. Det kan ges i högre åldrar, men med en sämre total skyddseffekt. Hos personer som haft HZ har sjukdomen ”vaccinerat” individen på naturlig väg och vaccinet behöver därför inte ges förrän tidigast 3-5 år efter episoden med bältros.

Immunsupprimerade patienter

Patientgrupper som har stor risk för allvarlig komplicerande HZ- sjukdom kan rekommenderas vaccination från 50 års ålder. Till dessa grupper ingår patienter med planerad immunosuppressiv behandling. Vaccination bör alltid ordineras i samråd med den behandlande läkaren. Inför en planerad immunosuppressiv behandling ska vaccinet ges minst en månad innan medicinering påbörjas. Zostavax är ett levande försvagat vaccin och är generellt kontraindicerat under pågående immunosuppressiv behandling.
Ett antal lågdosbehandlingar och tillstånd har dock studerats och är förenliga med vaccinering. För detaljer se hemsida Smittskydd Stockholm.
Observera att om patienten behandlas med mer än ett immunosuppressivt medel bör Zostavax ej ges.

Kombination med andra vacciner

Zostavax kan ges samtidigt med andra vacciner. 

Påfyllnadsdos

Nuvarande studier indikerar ett sjunkande skydd efter en dos vaccin, men kvarstående effekt i ca 5-7 år. Inga rekommendationer om påfyllnadsdos finns i nuläget.

Källa: Smittskydd Stockholm