Till startsidan

Fråga 31: Plastförkläde i korridoren

Varför får man inte ha plastförklädet i korridoren?

Plastförklädet blir kontaminerat med smittämnen i samband med vårdmomentet. Om man går ut i korridoren för att hämta material riskerar man att kontaminera korridor, skåp och förråd.
Undantag från denna regel är:
- när man går till sköljrummet med smutsigt gods som bäcken och tvättfat, 
- vid vissa situationer när patient rehabiliteras i korridor och direkt kroppskontakt är nödvändig,
- vid transport av svårt sjuk patient som behöver vård under transport till annan enhet eller undersökning och då man i den situationen riskerar att ha direkt kroppskontakt med patient och säng.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats