Till startsidan

Fråga 19: Arbetskläder vid bilfärd

Varför får enhet X använda sina arbetskläder utanför enheten när de åker bil?

Arbetsdräkt får normalt endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får arbetskläderna även bäras vid färd mellan de olika platserna. Vid undantag ska detta finnas dokumenterat i verksamhetens rutiner.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats