Till startsidan

Fråga 22: Arbetsdräkt för operation utanför enheten

Får man vistas utanför operationsavdelningen med arbetsdräkt avsedd för operationsverksamhet?

Arbetsdräkt avsedd för operationsverksamhet och sterilteknisk verksamhet (t.ex. Mertex, Clean Air Suit) ska inte bäras utanför avdelningen. Undantag anges i verksamhetens rutiner.