Till startsidan

Fråga 23: Tvätthantering

Vilka regler gäller för tvätthantering?

Arbetskläder ska läggas i avsedd tvättsäck eller i klädautomatens returfack. Därefter tvättas kläderna i en kvalitetssäkrad process. Lagring av tvätt – både ren och smutsig – medför att tillgången på rena kläder i verksamheterna blir begränsad och ska undvikas genom att smutsig tvätt returneras snarast efter användning. Smutsig tvätt ska förvaras åtskild från ren tvätt. Det är inte tillåtet att ta hem arbetskläder för tvätt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen