Till startsidan

Fråga 27: Huvudduk

Vilka regler gäller för användande av huvudduk i patientnära arbete?

  • Ur vårdhygienisk synpunkt jämställs korrekt bruk av huvudduk i princip med hår. 
  • Om huvudduk används ska den fästas så den inte faller ner. Nerhängande delar ska vara instoppade under arbetsdräkten. 
  • Den ska bytas dagligen. 
  • Privat huvudduk får användas men finns även att beställa från Alingsåstvätten om man så önskar.
  • Huvudduk får inte förhindra att skyddsutrustning används på ett korrekt sätt till exempel genom att ett andningsskydd inte sluter tätt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats