Till startsidan

Fråga 35: Plastförkläde och handskar i rum med smitta

Ska man alltid ha plastförkläde och handskar på sig när man går in i ett rum med smitta som till exempel MRSA?

Man ska använda plastförkläde och handskar enligt de riktlinjer som finns även hos patienter med någon konstaterad smitta, det vill säga handskar vid risk för kontakt med kroppsvätska och plastförkläde vid risk för kontaminering av arbetsdräkt.