Till startsidan

Fråga 4: Allmänt basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner - Vad gäller allmänt om basala hygienrutiner?

  • Händerna ska desinfekteras med handdesinfektionsmedel före och efter patientkontakt, före rent arbete och efter orent arbete samt före och efter användning av handskar. 
  • När händerna är synligt förorenade eller kan antas vara smutsiga ska de tvättas med tvål och vatten.
  • Vid vård av patient med konstaterad eller misstänkt magsjuka ska händerna tvättas med tvål och vatten och vara torra innan handdesinfektion. 
  • Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande.
  •  Handkräm ska användas vid behov för att förebygga torra och nariga händer. Skadad hudbarriär medför ökad risk för smittspridning.