Till startsidan

Fråga 5: Eksem eller sår på händerna

Vilka regler gäller om man har eksem eller sår på händerna?

Sår på händerna medför ökad risk för smittspridning – både till patienter men också till den vårdpersonal som har skadad hud.

Man ska inte arbeta i patientnära vård vid handeksem, infekterade sår, färska och djupa sår på händerna, nagelbandsinfektioner eller dylikt. Vid hudproblem som engagerar händerna tag kontakt med din chef som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Företagshälsovården bör kontaktas vid behov.