Till startsidan

Fråga 7: Smycken och klocka i patientnära vård

Varför får man inte använda smycken och klocka i patientnära vård?

För att det ska vara möjligt att genomföra korrekt handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material, d.v.s. armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material.