Till startsidan

Fråga 8: Klocka vid pulstagning eller räkna andningsfrekvens

Vad gör man om man behöver ha klocka på sig för att se sekundvisaren vid pulstagning eller räkna andningsfrekvens?

Man får inte ha klocka på armen. Det ska finnas klocka med sekundvisare på vårdrum där det behövs.