Till startsidan

Fråga 28: Skyddsutrustning

Skyddsutrustning - Vad gäller allmänt om skyddsutrustning?

 • Skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor.
 • Handskar som används i vård ska vara för engångsbruk och ska bytas mellan varje vårdmoment.
 • Om arbetskläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vårdmoment, ska plastförkläde, eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna.
 • Om skyddskläder används vid vård av flera personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person.
 • Munskydd ska inte användas rutinmässigt. 
 • Ett skydd för ansiktet kan ibland vara aktuellt om det finns risk för stänk mot ansiktet.
  - Vid användning av munskydd kan till och med risken för smitta öka då man ofta behöver rätta till munskyddet manuellt. Man riskerar då att peta in smittämnen i mun, ögon eller näsa via fingrar och munskydd.
  - I första hand ska man använda visir. 
 • Se rutin Andningsskydd, visir och munskydd Pdf, 143 kB.

  .