Till startsidan

Fråga 32: Desinfektera handskar

Varför kan man inte desinfektera handskar på samma sätt som man gör med sina händer?

  • Man riskerar att kontaminera handskar som ligger i paketet.
  • Handsken riskerar att kontamineras innan man har satt den på handen.
  • Om det går hål på handsken och händerna inte är desinfekterade finns risk att bakterier läcker ut.