Till startsidan

Hygienpris - kommunal vård

Hygienpris kommer årligen att delats ut av Smittskydd Värmland till den kommunala enhet som arbetat med ett förbättringsarbete och som bäst uppfyllt vissa kriterier.

Person som använder handsprit.

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att kommunernas enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till en minskad smittspridning, ökad kvalitet och färre vårdskador.

Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan vårdtagare och personal.

För att delta i Hygienpriset 2023 bör vissa kriterier vara uppfyllda under senaste året, se plusboxen Ansökan för 2023 nedan.

Varmt välkommen att söka.

Välkommen att ansöka till Hygienpriset 2023

Här kan du se hela ansökan. Pdf, 352 kB.

För att delta bör dessa kriterier vara uppfyllda under det senaste året:

  • genomförd vårdhygienisk egenkontroll (hygienrond)
  • mätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) minst fyra gånger.

Beskriv hur ni det senaste året har arbetat utifrån dessa frågor:

  • Har ni arbetat med ett förbättringsarbete inom området hygien? Beskriv på vilket sätt.
  • Hur har era resultat från BHK förbättrats, alternativt bevarats? Hur arbetar ni med rutiner kring mätningar och resultat?
  • Hur är arbetsgruppen och chefer involverade i förbättringsarbetet?
  • Hur har ni arbetat med kulturen gällande hygienfrågor på er arbetsplats?

Ansökan

Välkomna att ansökan via denna länk senast 2023-04-04.
Vid frågor ring 010-839 13 00.