Till startsidan
Start / Vård och behandling / Standardiserad utskrivning / Enkel läkemedelsgenomgång

Enkel läkemedelsgenomgång

En enkel läkemedelsgenomgång är en kartläggning av en patients läkemedel i syfte att bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker samt att identifiera läkemedelsrelaterade problem och skapa en så korrekt läkemedelslista som möjligt.

Samtliga patienter som är 75 år och äldre och är ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång vid:

  • besök hos läkare där läkemedel har relevans för aktuell vårdkontakt
  • inskrivning på en vårdavdelning

Samtliga patienter ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång vid:

  • påbörjad hemsjukvård
  • inflyttning i särskilt boende

Dessutom ska patienter med läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana problem erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång.

Vid inskrivning på sjukhus ska en enkel läkemedelsgenomgång genomföras under första vårddygnet. Läkare kan ensam eller med hjälp av farmaceut och/eller sjuksköterska genomföra en enkel läkemedelsgenomgång.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen