Till startsidan
Start / Vård och behandling / Standardiserad utskrivning / Patienter som skrivs in på vårdavdelning (slutenvård)

Patienter som skrivs in på vårdavdelning (slutenvård)

Kontakt tas med aktuella vårdgrannar (mottagningar, vårdcentraler, kommunal hemsjukvård).

  • Berörd specialistmottagning (där patientens diagnos normalt sköts) till exempel kol eller hjärtsvikt.
  • För patienter med hemsjukvård lämnas meddelande i Meddix (ett webbaserat meddelandestöd för samordnad vårdplanering) eller i omvårdnadsepikrisen.
  • Samordnande funktion på vårdcentralen via Messenger eller telefon.

 

Sjuksköterskan ansvarar för att överlämna information om en patient, som skrivs in i slutenvården, har identifierats med ökat vårdbehov så att boendet eller vårdcentralen kan förbereda de insatser som krävs efter vårdtiden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen