Till startsidan

Riskbedömning

I arbetet med att skapa en standardiserad utskrivningsprocess och minska antalet återinskrivningar utförs en riskbedömning för undvikbar vård, sluten- och öppenvård. Syftet är att screena patienter för att upptäcka de som har förhöjd risk för återinskrivning eller återbesök på akutmottagning.

En funktion (sjuksköterska på akutmottagning, vårdavdelning, specialistmottagning eller vårdcentral) tar hand om riskbedömningarna och identifierar patienter med särskilda behov och mångbesökare. Efter patientens godkännande kontaktas vårdgrannar för att informeras om patienten, med syfte att en plan ska utarbetas.

Mall för bedömning i journalsystemet

En mall för riskbedömning har prövats för projektet och är under utveckling. Det vidareutvecklade arbetssättet implementeras på samtliga akutmottagningar inklusive psykiatri under hösten 2016.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen