Till startsidan
Start / Vård och behandling / Standardiserad utskrivning / Skriftlig vårdplan från dag 1

Skriftlig vårdplan från dag 1

Tillsammans med läkare och kontaktpersoner görs en individuell vårdplan. Den innehåller ett övergripande syfte och mål för vården. Vårdplanen följs sedan upp, kompletteras vid behov och utvärderas kontinuerligt under vårdtiden. Vårdplanen följer patienten under hela vårdtiden och vikten läggs på patientens delaktighet i vårdprocessen.

Den aktuella vårdplanen innehåller de diagnoser (problem, risker) och mål som satts för och med patienten, åtföljt av åtgärder och ordinationer. Syftet med vårdplanen är att alla personer som är involverade i patientens vård ska arbeta mot samma mål och gemensamt genomföra de åtgärder som beslutats.

Vårdplan från dag 1

En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning. Till exempel några timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, inom ett dygn eller två efter ankomst till ett sjukhem, direkt i samråd med patienten vid hembesök eller annat polikliniskt besök som föranleder annat än en engångsinsats.

Vårdplanen är tvärprofessionell och prospektiv, vilket innebär att alla journalföringspliktiga yrkesgrupper tillför och ansvarar för sin del i den gemensamma vårdplanen som pekar framåt i tiden. Vad ska göras för patienten från och med nu och framåt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen