Region Värmland logga

Stramas app

En app för antibiotikaförskrivande läkare och tandläkare med behandlingsrekommendationer för infektioner både i öppenvård och slutenvård.

Appen är framtagen av Strama nationellt och ansvarig utgivare för rekommendationerna är NAG Strama (nationell arbetsgrupp som tillhör programområde Infektion inom SKR:s organisation för kunskapsstyrning).

Informationen i rekommendationerna kan aldrig ersätta en klinisk bedömning och klok tillämpning av råden. Vid tveksamhet resonera alltid med en erfaren kollega.

Ladda ned appen

Appen finns i regionens appkatalog för dig som har en regionmobil.

Sidan uppdaterad