Tandvård för särskilda grupper

Region Värmlands tandvårdsstöd, tandvård särskilda grupper, arbetar med tandvårdsstöd för personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka.

Tandläkare undersöker patient.

 

Det står i tandvårdslagen att regionerna ska erbjuda tandvårdsstöd. Stöden finns i tre former:

  • N-tandvård
    Nödvändig tandvård och kostnadsfritt hembesök till personer som har ett stort och långvarigt personligt omvårdnadsbehov samt regelbunden munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal.
  • F-tandvård
    Tandvård för personer som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • S-tandvård
    Tandvård som ett led i vissa sjukdomsbehandlingar.

Stödet är avsett för vuxna personer som är folkbokförda i länet. Det finansieras via det generella statsbidraget till Region Värmland. Stödet innebär att personen betalar besöksavgift som i hälso- och sjukvården. Frikort är gemensamt med hälso- och sjukvården.

Valet av tandläkare är fritt och kan ske vid Folktandvården eller hos privattandläkare. Vissa behandlingar måste först godkännas genom prövning hos tandvård särskilda grupper.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, administreras av Försäkringskassan.

Funderar du på om du själv eller någon i din närhet kan ha rätt att få särskilt tandvårdsstöd?

Vi kan hjälpa dig att reda ut möjligheterna. Välkommen att kontakta oss: 

Fredric Thyberg 
Övertandläkare
010 831 43 06

Anna Filipsson
Handläggare tandvård särskilda grupper
010 831 47 54 

Karin Mattsson
Handläggare tandvård särskilda grupper
010 831 43 71

Egen ansökan

En ansökan om tandvårdskort för nödvändig tandvård kan bara göras av den som har en psykisk sjukdom, fysisk funktionsnedsättning, svår kronisk sjukdom eller demenssjukdom och som får omfattande hjälp och stöd av anhörig i hemmet. Det är behovet av omvårdnad som avgör rätten till särskilt tandvårdsstöd.
Blankett: Egen ansökan om nödvändig tandvård (pdf)

Föreningar och intresseorganisationer

Representerar du en handikapp-, pensionärsförening eller annan intresseorganisation som vill veta mer om Region Värmlands tandvårdsstöd? Kontakta oss via växeln 010-831 50 00 fråga efter "Tandvård särskilda grupper".