Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Alla som bor i Sverige och som är 18 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19.

Särskilda grupper

Rekommendation om allmän vaccination av barn och ungdomar upphör från den 1 november 2022. Efter detta datum vaccineras endast barn och ungdomar i riskgrupper enligt Svenska barnläkarföreningen.

För gravida utan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax) efter 12:e graviditetsveckan. Proteinvaccinet Nuvaxovid är i nuläget inte rekommenderat till gravida.

För gravida med vissa underliggande sjukdomar kan vaccination ges även i första trimestern efter remiss från specialistmödravården.

För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditeten eller innan graviditeten blev känd rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, alltså att dos 2 erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Påfyllnadsdos (dos 3) ges efter 12:e graviditetsveckan.

Kvinnor som ammar kan vaccineras med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax). Proteinvaccinet Nuvaxovid är i nuläget inte rekommenderat till ammande.

Nedsatt immunförsvar

Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar som regel inte lika bra på en vaccination.

En extrados vaccin mot covid-19 erbjuds därför vissa patienter enligt lista som tagits fram av Folkhälsomyndigheten, se länk nedan. Extradosen är en del av basvaccinationen, vilken för patienter med nedsatt immunförsvar består av dos 1, dos 2 och extrados.

Till de flesta personer med nedsatt immunförsvar kan något av mRNA vaccinerna Comirnaty och Spikevax användas oavsett vilket vaccin som använts vid primärvaccination, undantaget personer som är 30 år eller yngre, som endast vaccineras med Comirnaty oavsett vilket vaccin som använts för tidigare doser.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar -(folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist (pdf på folkhalsomyndigheten.se)

Påfyllnadsdos erbjuds 4 månader efter extradosen.

Kontroll av antikroppar

Genom att följa antikroppssvar med provtagning finns möjlighet att ta ställning till individuell riskbedömning och åtgärd.

Patientansvarig läkare beställer provet SARS-CoV-2 IgG (post vaccination) från och med dos 4. Provet tas cirka 4–6 veckor efter given vaccindos då antikroppskoncentrationen är som högst. Om patienten varit på vaccinationsmottagning, skickas meddelande till respektive specialistmottagnings funktionsbrevlåda i Cosmic.

Vaccination covid-19, allvarlig immunbrist - RUT 25451 version 2 (pdf) Pdf, 326 kB. 

Dokumentation av nedsatt immunförsvar i journalsystemet Cosmic - INS 24614 version 1 (pdf) Pdf, 256 kB.

Patienter som behandlas med rituximab

För att optimera effekten av vaccin mot covid-19 rekommenderas att påfyllnadsdos vaccin om möjligt ges 6 månader efter behandling med rituximab.

Följande grupper rekommenderas en andra påfyllnadsdos fyra månader (dos 4) efter den första påfyllnadsdosen:

  • Personer boende på särskilt boende för äldre (SÄBO).
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård (omfattar samtliga med beviljade insatser).
  • Personer 65 år och äldre (födda 1957 eller tidigare).
  • Personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist eller med Downs syndrom.

Följande grupper rekommenderas en säsongsanpassad påfyllnadsdos från 1 september 2022. Dosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

  • Personer som är 65 år (födda fr o m 1957) och äldre.
  • Personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida).
  • Personer boende på SÄBO för äldre.
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård.