Region Värmland logga

Hälsodeklaration inför pneumokockvaccination

Inför vaccinationstillfälle ska en hälsodeklaration fyllas i. Hälsodeklarationen är ett arbetsmaterial som ska kasseras efter att vaccinationen är registrerad.

Efter införande av journalsystemet MittVaccin använder Vaccination Värmland en hälsodeklaration som är gemensam för olika vacciner.

Information om tidigare doser

Inför varje vaccination är det även viktigt att inhämta information om tidigare givna doser.

De flesta vuxna personer som vaccineras mot pneumokockinfektion behöver en ny dos vaccin först efter 5 år.

Personer med mycket hög risk för allvarligt förlopp vid pneumokockinfektion ska vaccineras med konjugerat polysackaridvaccin innan ordinarie vaccin ges.

Sidan uppdaterad