Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Vaccin mot pneumokockinfektion erbjuds personer med ökad risk att utveckla en allvarlig infektion.

Riskgrupper delas upp i två grupper med ökad risk respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Vilken typ av vaccin som ska ges och intervall mellan doser ges beror vilken riskgrupp man tillhör.

Till denna grupp hör personer med något av tillstånden:

 • Personer över 65 år
 • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Tillstånd med nedsatt lungfunktioner, hostkraft, sekretstagnation
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokocksjukdom.

Individuell bedömning görs för:

 • Personer alkohol -eller narkotikamissbruk.
 • Personer som röker.
 • Svetsare som utsätts för toxisk rök.

Dessa personer rekommenderas Pneumovax. Revaccination rekommenderas när det har gått mer än 5 år.

Vaccination mot pneumokocker - vuxna och barn över 2 år - RUT 13323 version 6 (pdf) Pdf, 123 kB.

Grupper med mycket hög risk

Aspleni eller hypospleni*

 • Likvorläckage*
 • Stamcellstransplanterade*
 • Organtransplantation*
 • Nedsatt immunförsvar**
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros

Dessa personer följs i regel från specialistklinik på sjukhus.

*) Personer med nedsatt mjältfunktion och patienter som är benmärgs- eller organtransplanterade vaccineras enligt särskilt vaccinationsprogram.

**) Om behandling med rituximab givits bör man vänta sex månader innan vaccination påbörjas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar till vuxna PCV20 (Apexnar). Vissa grupper med särskilt hög risk rekommenderas en kombination av PCV20 och PPV23.

Vaccination mot pneumokocker – vuxna med mycket hög risk - RUT 26186 (pdf) Pdf, 124 kB.

Personer med nedsatt mjältfunktion och patienter som är benmärgs- eller organtransplanterade vaccineras enligt särskilt vaccinationsprogram.

Om behandling med rituximab givits bör man vänta sex månader innan vaccination påbörjas.