Till startsidan

Medicinska frågeställningar

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Influensavaccinet ska inte ges till en person som tidigare fått en anafylaktisk reaktion av säsongsinfluensavaccin eller av ägg. En person med äggallergi som inte är av typ 1 kan oftast vaccineras eftersom vaccinet endast innehåller spår av äggprotein och risken för allvarlig reaktion är mycket liten. Vid tveksamhet kontakta bakre medicinskt stöd.

Vaccin mot säsongsinfluensa ska helst ges intramuskulärt, men normalvaccin (Vaxigrip Tetra) kan även ges subkutant.

Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller tillstånd med påverkan på koagulationen finns viss risk för muskelblödning.

För patienter behandlade med warfarin, NOAK, trombocythämmare eller lågmolekylärt heparin följs nedanstående rutin:

Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade med antikoagulantia - RUT 21675 version 4 (pdf) Pdf, 169 kB.

Rådgör med hematolog vid behov vid tillstånd med påverkan på koagulationen.

I samtliga fall ska injektionsstället ska komprimeras i 5 minuter.

Normalvaccin mot säsongsinfluensa (Vaxigrip Tetra) kan ges till vuxna vid samma tillfälle som:

  • mRNA-vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Spikevax) eller proteinbaserat vaccin mot covid-19 (Nuvaxovid) eller
  • vaccin mot pneumokockinfektion (Pneumovax) eller
  • vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (Triaxis) eller
  • vaccin mot TBE (Encepur, FSME-Immun)

Även gravida kan erbjudas normalvaccin mot säsongsinfluensa (Vaxigrip Tetra) vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19 eller vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (Triaxis).

Adjuventerat vaccin mot influensa (Fluad Tetra) kan ges till vuxna vid samma tillfälle som mRNA-vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Spikevax).

När två vaccin ges samtidigt ges vaccinen i olika armar.

Vaccination med det adjuventerade influensavaccinet Fluad Tetra och det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

För barn rekommenderas generellt att man separerar vaccination mot covid-19 från alla andra vaccinationer, inklusive influensavaccination, med minst 7 dagar.