Till startsidan

Vacciner mot säsongsinfluensa

Följande vacciner kan användas mot säsongsinfluensa.

Vaxigrip Tetra

Inaktiverat standarddosvaccin som är godkänt från 6 månaders ålder. Samma dos ges oavsett ålder. Barn under 9 år som inte tidigare vaccinerats bör ges en andra dos på 0,5 ml efter en tidsperiod på minst 4 veckor.

VaxigripTetra - FASS Vårdpersonal (fass.se)

Fluad Tetra

Förstärkt vaccin som förutom inaktiverat virus innehåller adjuvans. Vaccinet är godkänt för personer 65 år och äldre och används på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Fluad Tetra - FASS Vårdpersonal (fass.se)

Vacciner mot säsongsinfluensa


Vaxigrip Tetra

Fluad Tetra
förstärkt influensavaccin

Vaccintyp

Inaktiverat virus,
15 µg av vardera fyra olika virusstammar

Inaktiverat virus
15 µg av vardera fyra olika virusstammar
Adjuvans MF59

Dos

0.5 ml, förfylld spruta

0.5 ml, förfylld spruta

Administrationssätt

Intramuskulärt, kan även ges subkutant

Intramuskulärt

Omskakas före användning

Ja

Ja

Förvaring

Kylskåp 2 °C – 8 °C
Får ej frysas
Ljuskänsligt

Kylskåp 2°C – 8°C
Får ej frysas
Ljuskänsligt

Hållbarhet i rumstemperatur

2 timmar*

15 minuter*

* Om förpackningen ställs tillbaka i kylskåpet ska den märkas upp och användas direkt vid nästa vaccinationstillfälle. Observera att det är den sammanlagda tiden i rumstemperatur som räknas.

Beställa vaccinen

Verksamheter beställer själva hem vaccin. Tänk på att endast beställa det du behöver så att vaccinet räcker till alla. Fyll i stället på efterhand.

Se beställningsinformation (pdf) Pdf, 273 kB.

Vaccination Värmland erbjuder möjligheten att vaccinera vårdpersonal på regionens vaccinationsmottagningar. Mer information om tidsbokning med mera kommer inför vaccinationsstarten.

De verksamheter som väljer att vaccinera sin personal kan göra det. Respektive chef meddelar vad som gäller på arbetsplatsen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats