Till startsidan
Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i säsongsinfluensa rekommenderas vaccination.

Det gäller:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke.
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.
 • Andra tillstånd med försämrad hostkraft och sekretstagnation, till exempel extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom.
 • Personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Det gäller även:

 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre.

Informationsmaterial

Här finns affischer att skriva ut och sätta upp i väntrum inför höstens vaccinationsinsats.

Affischen med damen som fikar är vår huvudbild men använd gärna flera olika. Det finns även en affisch med budskap till de som är gravida.

Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. Syftet är att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensainfektion.

Vaccinationen påbörjas i november.

Brev till vård- och omsorgspersonal om vaccination mot säsongens influensa från smittskyddsläkare Anna Skogstam (pdf) Pdf, 111 kB.

Vad gäller för mig som arbetar i Region Värmland?

Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. Vaccinationen startar från den 8 november. Vaccinationsmottagningarna tar emot för vaccination och du kan boka tid via 1177.se.

Vårdnära personal inom Region Värmland och som arbetar på uppdrag av Region Värmland (vårdval) kan också komma för drop-in på de tre sjukhusens vaccinationsmottagningar och i Kristinehamn från den 8 november.

Här hittar du öppettiderna för Klarälvsentrén, sjukhuset i Arvika, sjukhuset i Torsby samt Kristinehamn (1177.se).

All personal inom Region Värmland kommer att erbjudas vaccination efter att de som rekommenderas vaccin har erbjudits. Det innebär att vaccin kommer erbjudas övriga medarbetare inom Region Värmland från början av december. Mer information om det kommer.

Gravida rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 12.

RUT-22501-v.6.0 Vaccination av gravida mot covid-19 och säsongsinfluensa (pdf)

Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa:

 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (pdf på folkhalsomyndigheten.se)

Hushållskontakter till personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats