Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i säsongsinfluensa rekommenderas vaccination.

Det gäller personer 65 år eller äldre, gravida, samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd.

Även hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Det är viktigt att erbjuda influensavaccination till patienterna som finns i verksamheterna, som vid planerade besök eller av inneliggande patienter.

Särskilda grupper inklusive vårdpersonal

Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. Syftet är att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensainfektion.

Vaccinationen påbörjas i november.

Brev till vård- och omsorgspersonal om vaccination mot säsongens influensa från smittskyddsläkare Anna Skogstam (pdf) Pdf, 111 kB.

Vad gäller för mig som arbetar i Region Värmland?

Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. Vaccinationen startar från den 8 november. Vaccinationsmottagningarna tar emot för vaccination och du kan boka tid via 1177.se.

Vårdnära personal inom Region Värmland och som arbetar på uppdrag av Region Värmland (vårdval) kan också komma för drop-in på de tre sjukhusens vaccinationsmottagningar och i Kristinehamn från den 8 november.

Här hittar du öppettiderna för Klarälvsentrén, sjukhuset i Arvika, sjukhuset i Torsby samt Kristinehamn (1177.se).

All personal inom Region Värmland kommer att erbjudas vaccination efter att de som rekommenderas vaccin har erbjudits. Det innebär att vaccin kommer erbjudas övriga medarbetare inom Region Värmland från början av december. Mer information om det kommer.

Gravida rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 12.

RUT-22501-v.6.0 Vaccination av gravida mot covid-19 och säsongsinfluensa (pdf)

Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa:

  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (pdf på folkhalsomyndigheten.se)

Hushållskontakter till personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa.

Informationsmaterial

Affischer att skriva ut och anslå vid entré.

Film som visas på buss-tv och i väntrum.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats