Till startsidan

Individuellt fokus – studera med autism

Det här är en allmän kurs för dig med högfungerande autism som vill läsa in behörigheter på grundskole- och/eller gymnasienivå. Här studerar du på anpassad nivå med specialpedagogisk stöttning och tydlig struktur. Hos oss ges du möjlighet att praktiskt träna på sociala färdigheter och att öka din självständighet i vardagen.

Mål med kursen

Grundläggande behörigheter för vidare studier utifrån anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för dig med högfungerande autism. Individuell utveckling tillsammans med andra deltagare i mindre grupp.

Kursens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå grundskole/gymnasiebehörighet som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Förutom behörighetsämnen ingår folkbildning, olika aktiviteter och schemabrytande temadagar. Deltagare får individuell målplanering utifrån behov och förutsättningar. Skoldagarna innehåller 20 timmar lektioner som är gemensamma för hela klassen, främst i hemklassrum med avskilda platser. Det ges möjlighet att prova olika arbetssätt och hjälpmedel. Under skoltiden får deltagare låna skolans datorer med digitala hjälpmedel. Varje morgon har kursen frukostsamling med kaffe/te/juice och smörgås. Kursen har en liten personalgrupp, med få undervisande lärare och stöd av kursassistent och specialpedagog.

Utbildningsort: Kristinehamn

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Kursstart: 19 augusti 2024

Studiestödsnivå, CSN: Grundskolenivå och Gymnasienivå

Internat: Ja

Avgift: Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje termin betalar du en serviceavgift på 1 000 kronor för studiematerial, resor och förtäring vid gemensamma samlingar.