Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Vaccinspruta ges i en arm.

Vaccination mot covid-19

Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information. Än går det inte att boka tid för vaccinering mot covid-19. Mer information om när du kan boka tid kommer.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Region Värmland är en av Värmlands största arbetsgivare. Vi har cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för en livskvalitet i världsklass.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Händer formar ett hjärta.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar för respekt för allas lika och okränkbara värde. Läs om hur olika delar av organisationen verkar för mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, jämlikhet och barnets rättigheter.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Värmland har högst andel vaccinerade i landet – mot säsongsinfluensan

Höstens vaccinationsinsats visar att Värmland har vaccinerat högst andel i landet mot säsongens influensa bland personer som är 65 år eller äldre.

Digitala verktyg räddar hjärnan vid stroke

Tiden mellan ankomst till sjukhus och start av propplösande behandling har nästan halverats vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vid behandling av stroke är varje minut värdefull.

Vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare får gå till jobbet

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare och det gäller även vård- och omsorgspersonal. – Det känns bra att vi kunde få ett snabbt besked, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Detta gäller efter regeringens beslut om inreseförbud från Norge

Regeringen beslutade på söndagen om inreseförbud från Norge från och med midnatt. Detta efter att ett utbrott av den brittiska coronavirusmutationen upptäckts i grannlandet. – Värmland är en gränsregion och detta får naturligtvis stora konsekvenser för många, inte minst för flera arbetspendlande medarbetare i kommunerna och i Region Värmland. Vi arbetar nu för fullt med frågan, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inget behov av omvaccinering för personer som fått vaccin ur transporten med för låg frystemperatur

Läkemedelsverket meddelade på fredagseftermiddagen att man inte anser att det föreligger någon hälsorisk för personer som blivit vaccinerade med Modernas vaccin från transporten med för låg frystemperatur.

Workshop: Det digitala Värmland – hur kan det se ut?

Hjälp oss att rusta Värmland inför framtidens utbredda digitalisering. Vilka behov och möjligheter finns? Hur kan vi stötta digitaliseringen för att främja företag, organisationer, föreningar och skolor? Tillsammans med dig och ditt företag/organisation vill vi diskutera fram en handlings‐ och investeringsplan som möter era och länets digitaliseringsbehov.

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Nationell landsbygdsträff 2021

Den 10 februari är du välkommen till Nationella Landsbygdsträffen som denna gång är helt digital. Träffen vänder sig till dig som verkar för att möjliggöra landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå.

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Unga och bibliotek

Vill du, tillsammans med kollegor från Gotland, Värmland och Östergötland fördjupa dig och öka din kompetens i frågor som rör biblioteksverksamhet för och med unga?

Nu får vårdpersonal i Värmland jobba igen

så snabbt kunde komma med ett besked. Foto: Region Värmland, Pär Bäckström/Bildbyrån...Under helgen bad därför Region Värmland Folkhälsomyndigheten om ett förtydligande av vilka

Förlossningsvården kan inte vänta

Det är ett problem som inte på något sätt kan vänta. Region Värmland måste kunna garantera patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö....förutsättningar för rimlig arbetsbelastning och god vård. Från fackligt håll har man efterlyst bättre schemalösningar.

Insändare: Vaccinplaneringen straffar riskgruppen

Insändare: Vaccinplaneringen straffar riskgruppen Har man sovit i Region Värmland? Ulleruds PRO protesterar mot att pensionärer över...Hur ska de äldre som inte har bil klara detta? Men Region Värmland har tydligen inte hört vad som rekommenderas.

Debatt: Riktade pengar till kvinnosjukvården

I den reviderade budgeten för Region Värmland 2021 beslutade vi i Värmlandssamverkan tillsammans... Eva Julin Dombrowe (L) andre vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Marianne Utterdahl (SiV) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge

Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Värmland. Norska myndigheter bekräftade under den gångna...Region Värmland bad under helgen därför om ett förtydligande av rekommendationerna för vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare till Norge.