Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Regionfullmäktige den 17 juni

Fullmäktigemötet har flyttat till annan lokal, därför finns ingen webbsändning tillgänglig idag.

Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att inleda processen – ett samarbete som kommer att involvera många.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi.

Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade under måndagens sammanträde bland annat beslut om regionplan, flerårsplan och budget. Även värdegrund för Region Värmland beslutades.

Positiva svar i Region Värmlands arbetsmiljö- och säkerhetsenkät

Resultatet för Region Värmlands första medarbetarenkät är i flera avseenden mycket positivt. Arbetet känns meningsfullt och allt fler säger sig veta vad som förväntas av dem i arbetet.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

Räddningstjänsten ska göra trygghetsskapande utryckningar

begränsades till att enbart gälla de kategorier som Region Värmland satt upp och betalar för. Återremisser

Vi måste också tala om mäns situation

I kampanjen som region Värmland genomför medverkar även andra idrottsprofiler och

Hög avgift ska få anhöriga att begrava sina anhöriga i tid

bårhuset i Karlstad blir allt oftare överbelagt. Region Värmland har bestämt sig för att ta ut en avgift på 5000

Vården kan sänka kostnaderna med 200 miljoner

Ny rapport i september Regionstyrelsens ordförande, regionrådet Fredrik Larsson (M) säger att uppföljningarna av ekonomin fortsätter....”... beror på börsen” Men regionrådet Ulric Andersson (S), som företräder oppositionen tittar hellre på

Lediga jobb

Sjuksköterska

Medicinmottagningen, Torsby

Vårdadministratör

Jourcentralen, Karlstad

Enhetschef

Hjälpmedelsservice, område öppenvård

Undersköterska

Avdelning 63, sjukhuset Torsby

Undersköterska

Avdelning 63, sjukhuset Torsby

Undersköterska

Avdelning 63, sjukhuset Torsby

Biomedicinsk analytiker

Laboratorium primärvården, Karlstadområdet