Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Servicetrafiken stöttar ambulansen med coronatransporter

Servicetrafikfordon stöttar nu ambulansverksamheten i Värmland där patienter med luftvägssymtom kan ta sig till vården utan att smitta medresenärer.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om att Region Värmland ska hyra fler studentbostäder samt att en körkortsmottagning ska inrättas.

Peter Bäckstrand blir regiondirektör

En enhällig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att utse Peter Bäckstrand till ny regiondirektör.

Ökad tillgänglighet via telefon hos regionens vårdcentraler

Ring vårdcentralen under hela öppettiden – nu utökar regionens vårdcentraler tillgängligheten via telefon.

Karlstadsbuss tidigarelägger sommartidtabellen

Karlstadsbuss tidigarelägger sommartidtabellen med två månader. Redan på måndag, den 6 april, går Karlstadsbuss över till sommartidtabell.

Remisskonferens för Värmlandsstrategin – inställd

Obs! Remissdialogen och konferensen skjuts på framtiden på grund av det rådande läget. Mer information kommer längre fram.

Konferens om suicid och manlighet

I september är det dags för årets konferens om suicid och suicidprevention. I år är temat suicid och manlighet.

Hållbart företagande i Säffle, del 3

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta då i seminarieserien ”Hållbart företagande”.

Servicetrafiken hjälper till att köra coronapatienter

Servicetrafiken i Värmland började redan i veckan med att stötta ambulansen...kollektivtrafik och Christer Lagerberg, tf chef ambulanssjukvården i Region Värmland i ett pressmeddelande.

Påskuppmaningen från vården: Stanna hemma

– Man kan känna sig trygg, för vi har många vårdplatser. På centralsjukhuset i Karlstad har vi en plan för vad vi ska göra om behovet av iva-platser blir stort.... "Umgås inte för tätt" Hon håller med kollegan Ingemar Hallén att det verkar som att värmlänningarna är duktiga

Ytterligare coronafall i länet – ny patient på intensiven

Region Värmland testar bara personer som är sjuka och i behov av sjukhusvård.

Värmlandstrafik stöttar ambulanssjukvården

Värmlandstrafik stöttar ambulanssjukvården Värmlandstrafik har beslutat att låta sina...kollektivtrafik och Christer Lagerberg, tf chef ambulanssjukvården i Region Värmland.

SÄBO, funktionsstöd och hemtjänst jobbar enligt smittskyddsrutin

Region Värmland registrerar i dagsläget inte smittade utifrån kommun eller bostadsort utan på länsnivå.