Råd om vård och kontaktuppgifter

Hitta mottagningar, läs om sjukdomar och behandlingar samt logga in till e-tjänsterna. 

Vaccinspruta ges i en arm.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccinering mot covid-19. Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Region Värmland är en av Värmlands största arbetsgivare. Vi har cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för en livskvalitet i världsklass.

Skog och texten Värmlandsstrategin 2040.

Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Ord som respresenterar en demokrati

Demokratin 100 år

Sveriges demokrati fyller 100 år och det vill vi fira i hela Värmland. Tillsammans lyfter vi demokratifrågor genom samtal, digitala seminarier, workshops och andra aktiviteter.

Region Värmlands folkhögskolor

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av våra folkhögskolor.

Kvinna tittar på telefon

Nya telefonnummer

Vid telefonkontakt med Region Värmland ska 010-telefonnummer användas. Tidigare telefonnummer är stängda.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Affärsutvecklingscheckar hjälper företag att utvecklas hållbart

Nu kan värmländska företag söka stödfinansiering från Region Värmland för att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning. Ansökan kan göras inom tre områden – internationalisering, digitalisering och grön omställning. Totalt finns sex miljoner kronor att ansöka om.

Viktigt steg för ombyggnationen av Centralsjukhuset

Nu tas nästa steg i den stora ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad. Detta sedan Region Värmland och Skanska tecknat avtal om entreprenaden för den första etappen av projektet.

Regionen skickar sms för att öka vaccinationstäckningen

Samhället kommer att öppna upp och återgå till det mer normala för personer som är vaccinerade. För att öka antalet vaccinerade skickar Region Värmland nu sms till invånare mellan 16 och 40 år.

Unikt forskningsprojekt visar hur migranter i Värmland ser på livet

Många studier handlar om hur majoritetsbefolkningen i Sverige ser på migrationen till vårt land. Men hur upplever egentligen migranterna själva sin nya livssituation? Det ger ett unikt forskningsprojekt i Värmland svar på.

I naturen känner jag att luften är fri

Trettioettåriga Kristin Savela använder uttrycket hjulbent när hon berättar att hon har rullstol för att ta sig fram. Men rullstolen hindrar henne inte från att vara ute i naturen.

Hur skapar vi framtidens Värmland

Den 8 oktober 8.30-12.00 fortsätter vi samtalen om Värmlandsstrategin 2040 och hur vi gemensamt kan ta oss an framtiden och dess möjligheter och utmaningar. Vi möts digitalt för att bjudas på kunskap och inspiration med olika exempel på konkretisering av strategin. Några av dagens hållpunkter ser du här nedan. Välkommen!

Plats för utveckling. En praktisk kurs om hur du söker projektmedel inom kulturområdet

Vill du utveckla projekt inom kultur? Vill du stärka dina utvecklingsmöjligheter? Vill du lära dig att argumentera för ditt område och skriva ansökningar till projekt, stipendier eller annat stöd?

Plats för utveckling. En praktisk kurs om hur du söker projektmedel inom kulturområdet

Vill du utveckla projekt inom kultur? Vill du stärka dina utvecklingsmöjligheter? Vill du lära dig att argumentera för ditt område och skriva ansökningar till projekt, stipendier eller annat stöd?

Regional träff: Agenda 2030

Region Värmland och Glokala Sverige bjuder in till en digital halvdag med fokus på mål 12 i Agenda 2030, "Hållbar konsumtion och produktion". En dag för kunskapsinhämtning och fördjupande nedslag i hur vi kan uppnå en mer hållbar konsumtion och produktion.

Det högst nyttiga linet

Välkomna till en kväll om linet! Hur kan linolja och linoljefärg användas mer inom skolan? Vilka fördelar har lin som fiber och material?

Smittskyddsläkaren: För tidigt att lätta på restriktioner

och samhället öppnar upp ett steg till. Region Värmlands smittskyddsläkare Anna Skogstam tycker att

Barnvaccination: Det kommer du som vårdnadshavare behöva göra

Barnvaccination: Det kommer du som vårdnadshavare behöva göra Region Värmland väntar in SKR:s bedömning av...

Pandemigåva till Region Värmlands anställda

”Vi vill ge en uppskattning till de insatser som våra medarbetare har gjort under det här året”, säger Värmlands regiondirektör Peter...

Man misshandlad i Karlstad

Mannen fick ambulanstransport till Centralsjukhuset i Karlstad med oklara skador.

Lyckat med cykel på buss

vidare, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss på Region Värmland....Sommarens pilotprojekt finansierades av Tillväxtverket och Region Värmland.