Till startsidan

Konstnärligt Projektår halvtid distans

Det här är en kurs för dig som har några års konstnärliga studier bakom dig och kanske inte har möjlighet att studera konst på heltid.

Ansökan är öppen

Fåtal platser kvar.

Förlängt ansökningsdatum till 15 maj, löpande antagning.

 • Längd: Ett läsår
 • Studietakt: 50 procent på distans
 • Start: augusti 2024
 • Sista ansökningsdag: 15 april 2024
 • Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)
 • Förkunskaper: Minst 1 års konststudier på heltid eller motsvarande
 • Internat: Nej

I kursen arbetar du med egna konstnärliga projekt och får handledning på distans. Du ingår även i en grupp med andra distansstuderande som träffas regelbundet digitalt. Du söker med en projektplan som du följer och utvecklar under året. Du står för idéer och vilja, Kyrkerud tillför sammanhang och fördjupning. Tillsammans skapar vi engagemang och kunskap!

Projektåret distans och Projektåret genomför tillsammans två till tre utställningar under året och flertalet resor för att besöka museer och gallerier.

Exempel på tidigare utställningsplatser:

Bland kursdeltagarna kan många olika konstnärliga uttryck vara representerade.

Du söker med en projektplan som du utvecklar under året. Du kan under kursen göra arbetsprover för att söka till konsthögskola eller förbereda dig för fortsatt egen konstnärlig verksamhet.

Utbildningen ska leda till att du har:

 • beretts möjlighet att fördjupa dig och gå in i en egen konstnärlig praktik i valfri teknik.
 • fördjupat dina kunskaper om hur man arbetar som konstnär.
 • en ökad kunskap kring presentationsteknik och tolkning av egna och andras konstnärliga arbeten.
 • en ökad kunskap om konsthistorien, samtidskonst och olika konstformer.
 • en ökad förmåga formulera dig skriftligt och muntligt kring dina arbeten.
 • fått orientering kring förutsättningar för ett fortsatt självständigt konstnärligt arbete.
 • fått goda förutsättningar för studier vid och ansökan till konstnärliga högskoleutbildningar.
 • provat på att arbeta gemensamt i projekt/utställning.

Tre gånger per termin träffas gruppen på Kyrkeruds folkhögskola. Däremellan enskilda ateljésamtal och gemensamma samtal om konst varannan vecka på distans.

Vid distanssamtalen undervisar många olika lärare som alla är utövande konstnärer och konsthantverkare. Därutöver finns en huvudlärare som följer kursdeltagarna under året. Det finns i mån av plats möjlighet att delta i fördjupningsårets kurser på skolan.

För läsåret 2023-2024 gäller:

 • Serviceavgift på 55 kronor per vecka som inkluderar försäkring, fika och frukt. Totalt 330 kronor för Projektåret distans.
 • Kursspecifik avgift på 2 925 kronor per läsår som inkluderar resa med buss, inträden, förbrukningsmaterial, teknisk utrustning, licenser, utställningskostnader och modellarvoden med mera.
 • Kostnader för konstnärligt material tillkommer. Kostnaderna varierar utifrån hur mycket du som deltagare förbrukar.

Vid träffar på skolan erbjuds övernattning i internatet till en kostnad av 50 kronor per natt. Om Kyrkeruds fokhögskolas internat

OBS! Reservation för prisjustering inför läsåret 2024-2025.

Antagningen baseras på din ansökan. Du bör ha kunskaper motsvarande minst ett års konststudier på heltid.

Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet samt arbetsprover och projektplan. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis. Beställ från skatteverket.se.
 • kopior av betyg.
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg.
 • personligt brev med beskrivning av din konstnärliga erfarenhet.
 • en projektplan som beskriver hur du vill arbeta under året (max två A4-sidor).
 • tre arbetsprover i valfri teknik. Bifogas digital, till exempel i formatet jpg. Respektive fil (arbetsprov) får inte vara större än 2 mb.
 • namn och telefonnummer till två referenser.

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Kontaktinformation

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kyrkerud@regionvarmland.se