Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärligt Projektår

Konstnärligt Projektår

Kyrkeruds Konstnärligt projektår är en möjlighet för dig som vill förbereda dig för högre konstnärliga studier, designutbildningar eller andra estetiska yrkesstudier. Men också för dig som vill fortsätta en konstnärlig verksamhet på egen hand.

Omfattning: Ett läsår, heltid 100 procent
Studiemedelsberättigad: Ja
Förkunskaper: Konstnärligt basår och/eller konstnärligt påbyggnadsår eller motsvarande kunskaper
Kursstart: Augusti 2021
Sista ansökningsdag: 15 april 2021

Under året har du tillgång till skolans välutrustade verkstäder med olika inriktning, till exempel keramik, grafik, skulptur, foto, måleri och textil. Beroende på inriktning får du en egen ateljéplats i någon av skolans lokaler.

Hos oss har du möjlighet att utveckla dina arbetssätt och metoder för att komma vidare i dina egna projekt. Genom ateljésamtal handleds du vidare i din konstnärliga process, ditt uttryck och tekniska kunnande. I utbildningen ingår konstnärspresentationer, föreläsningar, teckning, kroki och workshops samt utställningasarbete. Möjlighet ges också att gå vissa av basårets och påbyggnadsårets kurser.

Projektåret avslutas med en gemensam utställning.

Kursmål

Kursen Konstnärligt projektår på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

 • utvecklat sina kunskaper om konstnärligt processinriktat arbete och kreativ problemlösning; från skiss- och modellarbete till färdigt verk i olika material.
 • lärt sig att arbeta gemensamt i projekt.
 • fått kunskap om presentationsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått praktisk erfarenhet och fördjupad materialkunskap inom vald inriktning.
 • vidareutvecklat sitt seende och sin uppfattningsförmåga för färg och form.
 • utvecklat sin konstnärliga förmåga och fått en grund för självständigt konstnärligt arbete.
 • fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Antagningskriterier

Du söker till Projektåret med personligt brev, utkast på projektplan samt arbetsprover. Du ska ha kunskaper motsvarande minst 1 års konststudier på heltid.

Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen