Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärligt Projektår

Konstnärligt Projektår

Ansökan stängd

Konstnärligt projektår är en utbildning för dig som studerat konst tidigare och vill ha möjlighet att verkligen fördjupa dig i ditt eget skapande. Du kan få undervisning och handledning i de flesta konstnärliga discipliner. Utbildningen förbereder för högre estetiska studier men lämpar sig även för dig som vill fortsätta en konstnärlig verksamhet på egen hand.

Längd: Ett läsår

Studietakt: 100 procent på plats alternativt 50% på distans

För mer information om distansundervisning, kontakta Jonas Lindström

jonas.lindstrom@regionvarmland.se

telefon 010 833 13 60

Start: augusti 2023

Sista ansökningsdag:15 maj 2023

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Konstnärligt basår eller konstnärligt påbyggnadsår eller motsvarande kunskaper

Internat: ja

Fördjupa dig i ditt skapande

På konstnärligt projektår består undervisningen till stor del av ateljésamtal där du utifrån din projektskiss uppmuntras att utveckla ett eget, unikt uttryck. Alla våra lärare är verksamma konstnärer eller konsthantverkare med en egen konstnärlig praktik. Utöver skolans fasta lärarkår får du också möjlighet att möta flera spännande gästlärare som representerar olika konstriktningar.

Exempel på områden som tidigare studerande jobbat i är måleri, skulptur, keramik, textil, installation, foto, video, performance och landart. Många väljer att kombinera tekniker till förmån för det konstnärliga uttrycket.

I utbildningen ingår konstnärspresentationer, föreläsningar och workshops samt arbete med den gemensamma utställningen som året avslutas med. Tillsammans med gruppen kommer du att få göra studieresor och besöka muséer, utställningar med mera.

Ditt engagemang är viktigt för att du ska utvecklas under projektåret. Här har du möjlighet till koncentrerat arbete med arbetsprover om du har planer på att söka en estetisk högskoleutbildning. Utbildningen kan också vara starten till din egna verksamhet eller helt enkelt ett år där du i lugn och ro kan utforskar ditt skapande.

Utbildningen ska leda till att du har

 • utvecklat och fördjupat dina kunskaper om konstnärligt processinriktat arbete och kreativ problemlösning.
 • fått en breddad och fördjupad kunskap kring presentationsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • beretts stöd och möjlighet att formulera sig skriftligt och muntligt kring dina arbeten.
 • fått orientering kring förutsättningar för ett fortsatt självständigt konstnärligt arbete.
 • fått goda förutsättningar för studier vid och ansökan till konstnärliga högskoleutbildningar.
 • beretts möjlighet att verkligen fördjupa dig och gå in i en egen konstnärlig praktik i valfri teknik.
 • prövat på att arbeta gemensamt i projekt.
 • utvecklat och fördjupat ett eget konstnärligt projekt.

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även under kvällar och helger. Fasta lärare varvas med spännande gästlärare som alla är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

På Konstnärligt projektår arbetar du utifrån det egna projektet. Undervisningen sker till stor del i form av ateljésamtal, både enskilda och i grupp. Du bereds också viss möjlighet att delta i skolans övriga konstnärliga kurser. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande. Du får arbeta med både klassiskt, traditionellt och konceptuellt arbetssätt utifrån ditt egna projekt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga.

Vi ser konstnärligt uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla ska hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att i ord formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som till exempel temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang som musik, teater och film.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterat skolans gemensamma frågor.

För läsåret 2023-2024 gäller:

Alla på skolan betalar en serviceavgift på 55 kronor per vecka som inkluderar försäkring, fika/frukt varje dag.

Kursspecifik avgift på 5 585 kronor per läsår som inkluderar resa med buss, inträden, viss förbrukningsmaterial, teknisk utrustning och licenser, utställningskostnader, modellarvoden m.m.

Förutom detta tillkommer vissa kostnader för material, dessa kostnader varierar utifrån hur mycket varje deltagare förbrukar.

Studerar du på kursen "Projektår distans" är din kursspecifika avgift 3 325 kronor per läsår.

Skolan erbjuder också möjlighet till boende, du hittar mer information på sidan Bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan. Du bör ha kunskaper motsvarande minst ett års konststudier på heltid.

Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet samt arbetsprover och projektplan. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis, det kan du kan beställa genom skatteverket
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • en projektbeskrivning
 • tre arbetsprover i valfri teknik, arbetsproverna ska vara relevanta till din projektplan
 • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?