Till startsidan

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Molkoms folkhögskola.

Molkom

Besöksdress: Mejerivägen 3, 655 60 Molkom
Postadress: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad. (Från och med 1/1 2022: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad)
Elevhemsadress: Mejerivägen 3B, 655 60 Molkom. (Från och med 1/1 2022: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad)
Telefon: 010-83 31 004
E-post: molkom@regionvarmland.se

Karlstad

Besöksadress: Orrholmsgatan 4
Postadress: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad. (Från och med 1/1 2022: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad)
Telefon: 010-83 31 004

Filipstad

Besöksadress: Vasagatan 18, 1 trappa, Filipstad
Postadress: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad. (Från och med 1/1 2022: Region Värmland, Molkoms folkhögskola, 651 82 Karlstad)
Telefon: 010-83 31 004