Till startsidan

Aktivitetsstödet ges av Arbetsförmedlingen och har tidigare enbart delats ut till deltagare inom arbetsmarknadsuppdrag (studiemotivering, etablering) eller med beviljad förlängd skolgång. När det nya beslutet träder i kraft nu i november kan vem som helst beviljas och få den här ersättningen istället för att behöva ta studielån via CSN.

– Detta är glädjande besked för folkhögskolorna då förhoppningsvis fler kommer att motiveras att testa den skolformen, säger Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

Aktivitetsstödet är lite som ett studiestartsstöd. Att börja är ibland det svåra och folkhögskolorna har lång erfarenhet av att motivera sina deltagare till vidare studier.

– Det här beslutet gör att vi fångar upp ytterligare en grupp av människor som kanske inte själva tänkt eller vågat ta steget till studier tidigare. Många av de som börjar studera på någon av våra folkhögskolor fortsätter sedan, så det är ett bra alternativ, säger Pär Blomquist som är områdeschef för Region Värmlands folkhögskolor.

Folkhögskolorna är en annorlunda skolform för vuxna där kursdeltagarna själva får vara en del av sina studier. Förutom själva studierna handlar det även om att växa som person, vara en del i en gemenskap och bli motiverad till att påverka sin egen framtid.

– Vi finns för alla, oavsett tidigare kunskaper. Någon kanske vill hoppa direkt på en yrkesutbildning, någon annan kanske behöver hjälp med språket och en tredje har dåliga erfarenheter av sin skoltid och behöver motivering och hjälp med grundskola eller gymnasiebehörighet för att komma igång, säger Pär Blomquist.

Fakta

Den 24 september fattade regeringen följande beslut:

  • Fler ska få studera med aktivitetsstöd, maximal tid är 12 månader.
  • Nytt uppdrag i regleringsbrevet att anvisa fler arbetssökande att ansöka om reguljär utbildning.
  • Anvisningar kan göras till kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, yrkeshögskolor och högskolor/universitet. SFI inkluderas inte i uppdraget.

Ett aktivitetsstöd är något en deltagare får från Försäkringskassan – det ligger på upp till 165 kronor per dag.

Kontakt