Region Värmland logga

Jobba med oss på HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med att säkra kompetensförsörjningen i Region Värmland.

Medarbetare samtal och fikar.

Det gör vi bland annat genom att ha en plattform för lönebildning, arbeta för en hälsofrämjande och utvecklande arbetsmiljö samt utveckla ledarskap och medarbetarskap. Sammantaget bidrar detta till att stärka Region Värmlands arbetsgivarvarumärke och oss som en attraktiv arbetsgivare.

Målet är en kompetensförsörjning i balans där förmågan att attrahera, rekrytera, motivera och behålla medarbetare hela tiden stärks. Till grund för arbetet finns en övergripande personalstrategi.

Sidan uppdaterad