Region Värmland logga

Digital Early Labour (DIGI-EL)

Välkommen till DIGI-EL, ett forskningsprojekt som undersöker om den mobila applikationen Contraction Coach kan påverka upplevelsen av tidigt förlossningsarbete.

Illustration med glad gravid kvinna hållandes en mobiltelefon.

Forskningsprojektet DIGI-EL har utvärderat om ett digitalt stöd kan bidra till minskad oro, stress och rädsla under graviditet och förlossning hos förstföderskor. Vi ville också undersöka om förlossningsupplevelsen, tilltron till den egna förmågan, partnerns stöd under förlossningen, och förlossningens utfall påverkas av att använda ett digitalt stöd, samt veta mer om hur det upplevs att använda en mobil applikation under graviditet och tidigt förlossningsarbete.

Forskningsprojektet är nu avslutat och resultatet håller på att sammanställas. Det digitala stöd i form av en app som vi forskat på är nu släppt på marknaden.

Mer information

Publicerade artiklar på engelska.

Risker och digital integritet Mer om de risker vi ser och vilka åtgärder vi tar för att minimera dem.
Kontakt Så når du ansvariga för forskningsprojektet.

Sidan uppdaterad