Region Värmland logga

Schema för PTP-träffar 2023

Föreläsningar och seminarier för PTP-psykologer äger rum flera gånger per termin. Som anställd PTP-psykolog inom regionen har du rätt att delta i utbildningsprogrammet. Välkommen!

Observera att schemat är preliminärt, fler punkter kan tillkomma.

Mejla eventuella förhinder till Johanna Rickardsson, studierektor för PTP-programmet (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Januari

Seminarium pedagogik

Måndag 16 januari kl. 10.00-12.00

Lokal: Rigel Regionens hus

Med: Leg. Psykolog och universitetslektor Malin Anniko

Att ta emot för auskultation och planering av
mini-studiebesök

Information och planering inför auskultation och mini-studiebesök (20 februari). Närvaro förväntas inte av PTP-psykologer som avslutar sin PTP-tjänst innan 20 februari.

Måndag 16 januari kl. 13.00-16.00

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: Studierektor för PTP-programmet Johanna Rickardsson och Studierektor för psykologkandidater Ann-Sofie Enyck

Barn- och ungdomspsykiatrin

Hur är det att arbeta som psykolog med barn, unga och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin?

Måndag 30 januari kl. 13.00-16.00

Lokal: Barn- och ungdomspsykiatrins lokaler på Lagergrens gata 3

Med: Leg. Psykolog Andrea Folkeson och Cecilia Branhammar

Februari

Att forska som psykolog inom Region Värmland + PTP-forum

Maria berättar om vidareutbildning som psykolog och hur det är att forska som psykolog inom Region Värmland.

Måndag 6 februari kl. 13.00-15.00 (Presentation 13-15, Forum 15-16)

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: Specialistpsykolog Maria Marinopoulou

Mini-studiebesök av psykologkandidater

Planeras den 16 januari. PTP-psykologerna ger en kort beskrivning av målgrupp och arbetsuppgifter, till exempel genom att använda fallbeskrivning.

Måndag 20 februari kl. 13.00-16.30

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: PTP-psykologer

Mars

Att anpassa vård för personer med funktionsnedsättningar

Föreläsning med fallexempel.

Måndag 6 mars kl. 13.00-16.00

Lokal: Rigel Regionens hus

Med: PTP-psykolog Sofie Andersson, Mia Heberlin, Carina Davidsson, Judith Limås-Kollberg och Tomas Ljunglöf

Kreativ testning, styrkor och fallgropar + PTP-forum

Föreläsning med diskussionsmöjlighet.

Måndag 20 mars kl. 13.00-16.00 (Presentation 13-15, Forum 15-16)

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: PTP-psykolog Christoffer Åsberg, Karin Karlsson och Sara Alehed

April

Trauma: med syfte att göra det mer begripligt och mindre läskigt

Interaktiv föreläsning med inslag av fall och rollspel.

Måndag 17 april kl. 13.00-16.00

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: PTP-psykolog Aviva Katzeff Silberstein, Evelina Carlson, Frida Stridh, Zarlasht Dost och Felicia Ovebäck

Psykodynamisk terapi i praktiken

Måndag 24 april kl. 13.00-16.00

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: PTP-psykolog Lukas Becker, Guilherme Guerra och Bartosz Jankowski

Maj

Våld i nära relation + PTP-forum

Behandlings- och samtalsmottagningens uppdrag

Måndag 22 maj kl. 13.00-16.00 (Presentation 13-16, Forum 16-17)

Lokal: Galaxen Regionens hus

Med: Psykolog Anna-Lena Flygare

Juni

Gemensam utvärdering av PTP-programmet och avslutning

Måndag 5 juni kl. 13.00-15.00

Lokal: Mariebergsskogen (uppsamling vid ingången) vid fint väder, annars Galaxen Regionens hus

Med: Studierektor för PTP-programmet Johanna Rickardsson och
Studierektor för psykologkandidater Ann-Sofie Enyck


Välkommen!

önskar

Studierektor för PTP-programmet Johanna Rickardsson
Studierektor för psykologkandidater Ann-Sofie Enyck

Sidan uppdaterad