Region Värmland logga

Sök i arkiven

Mycket av det vi förvarar i våra arkiv kan du söka reda på via olika databaser. Via bibliotekskatalogen kan du låna böcker för läsning i vår forsknings- och läsesal.

Närbild av person som knappar på en laptop.

Nationell arkivdatabas (NAD)

Du kan söka i vårt arkivbestånd via NAD. NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera. De flesta arkiv som Värmlandsarkiv förvarar finns registrerade i NAD.

Sök i NAD (riksarkivet.se)

Digitala forskarsalen

I Riksarkivets digitala forskarsal kan du forska och göra anpassade sökningar i digitaliserade arkivhandlingar, samt flera olika databaser. Det finns 65,5 miljoner publika bilder att söka bland.

Sök i digitala forskarsalen (riksarkivet.se)

Fotodatabas

I fotodatabasen kan du söka bland ca 22 000 bilder och även köpa utskrifter av de bilder som du är intresserad av. Beställning av bilder görs via e-post.

Bibliotekskatalogen

Vårt bibliotek är gemensamt med Föreningsarkivet i Värmland. Biblioteket är ett så kallat referensbibliotek. Vi fortsätter också att katalogisera både äldre och nyinköpta böcker. Böckernas ämnen är historia, lokalhistoria, juridik, statistik, bergsbruk, företagshistoria, folkrörelsernas historia, arkivkunskap med mera. De flesta böckerna har värmländsk anknytning. 

Bibliotekets böcker finns att låna och läsa på plats i vår forskarsal.

Telefon
Värmlandsarkiv har telefontid vardagar klockan 10-12.
010-833 11 50

E-post
varmlandsarkiv@regionvarmland.se

Postadress
Värmlandsarkiv Region Värmland
Box 475
651 11 Karlstad

Sidan uppdaterad