Region Värmland logga

Konstnären Malin Lin Nordström

Residenskonstnären Malin Lin Nordström vistades på Kyrkeruds folkhögskola hösten 2022

Konstnären Malin Lin Nordström intresserar sig för hur människor interagerar och relaterar till varandra, till naturen och till existentiella frågor.

Undersökande konst

Malin Lin Nordström betraktar vår relation till döden, sorg, längtan och begär som djupt personlig såväl som politisk, i hur vi handskas med dessa på en social och strukturell nivå, framför allt i vår relation till ekologi eller naturresurser.

Hon arbetar med skulptur, installation, film, ljud, performance samt relationella och processbaserade verk, ofta i samarbete med andra, och ofta med plats som material.

Genom sina skulpturer, performativa verk och audiovisuella installationer undersöker hon möjliga sätt för oss att relatera till naturen, hur vi kan upplösa dikotomier eller handskas med förlust och längtan. Genom relationella och kollaborativa projekt försöker hon skapa rum för att dela erfarenheter och kanalisera energi till att skapa en känsla av agens och hopp.

Tidigare arbeten och utställningar

Malins tidigare arbete inkluderar bland annat en skogsljudvandring om migrationens sorg, förlust och hopp; en koreograferad fridykarperformance om att smälta samman med havet; ett folkspa i Södertäljes kanal; en ljud- och skulpturinstallation om havets uppvärmning på en spabåt i Arktis; en fyrakanals videoinstallation om våra fantasier om rymden; ett sms-verk om förlust och osäkerhet; och ett interaktivt, ceremoniellt rum för sorg.

Malin har en MFA i konst från Konstfack och en BFA från Tromsö konstakademi. Tidigare utställningar vid bland annat Accelerator konsthall, Länsmuseet Gävleborg, Södertälje konsthall, Västerås konsthall, Tromsø kunstforening, Barents Spektakel, Kurant Visningsrom, Bodø kunstforening, och Galleri Nord-Norge. Kommande utställningar innefattar Konsthallen Meken i Smedjebacken och Open Out Festival i Tromsø (2022) samt Torsby Finnskogscentrum (2023).

Skulptur ur serien Futile Endeavors

Läs mer om Malin Lin Nordström och ta del av hennes verk på malinlinnordstrom.com

Sidan uppdaterad