Region Värmland logga

Therese Henner från Brunskog har deltagit i residens Slöjden, skogen och hållbarheten som ägt rum i Orsa Finnmark.

Residens Slöjden, skogen och hållbarheten

På residenset Slöjden, skogen och hållbarheten har deltagarna diskuterat hållbarhet inom slöjden och jobbat med material från skogen. Med från Värmland var slöjdaren Olov Henriksson från Torsby och textila konsthantverkaren Therese Henner från Brunskog.

Nio slöjdare och hantverkare från sex län deltog i ett nytt interregionalt slöjdresidens i Fågelsjö Gammelgård i Orsa Finnmark första veckan i september.

På residenset Slöjden, skogen och hållbarheten diskuterade deltagarna hållbarhet inom slöjden och jobbat med material från skogen. Fokus låg även på hållbart företagande och hur slöjden kan bidra till ett hållbart skogsbruk. Centralt i arbetet var slöjdens möjligheter och bidrag till de globala målen för Agenda 2030.

Med från Värmland var slöjdaren Olov Henriksson från Torsby och textila konsthantverkaren Therese Henner från Brunskog. Olov jobbar med näver och Therese Henner med växttryck på tyg. Residenset har varit en process där deltagarna varvat diskussioner med praktiskt arbete. Kunskapsutbytet har varit centralt och nya samarbeten och experiment med färger och material har utvecklats.

Text: Kajsa Stinnerbom

Fakta Slöjden, skogen och hållbarheten

Slöjden, skogen och hållbarheten är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Gävleborg, Stiftelsen Upplandsmuseet, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Örebro läns museum och Dalarnas hemslöjdsförbund. Residenset finansieras med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Sidan uppdaterad