Region Värmland logga

Ombyggnationen av Centralsjukhuset har fått ett projektnamn

Hallå där Peter Bäckstrand, regiondirektör och ordförande i styrgruppen för om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad.

Om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset har fått ett officiellt projektnamn. Berätta!

– Ja, det stämmer. Projektet heter numera Nya CSK, ett begrepp som sedan tidigare använts av de som varit inblandade i förberedelsearbetet och som nu blir det riktiga projektnamnet.
– Anledningen till att vi etablerar ett projektnamn är att vi får ett namn som är lätt använda liksom att det höjer projektets status att ha ett namn.

Det här är ju den enskilt största byggsatsning som regionen någonsin genomfört, och inte minst en viktig utvecklingsinsats för hela den värmländska hälso- och sjukvården.

Vad ska projektnamnet signalera?

– Det berättar vad projektet faktiskt handlar om – att delvis skapa ett nytt Centralsjukhus – och det har en tydlig avgränsning. Ett projekt lever i projektform: det har ett slutmål och det har även det här projektet, även om det är omkring 15 år framåt i tiden.

 

Vad är i övrigt på gång inom Nya CSK just nu?

– Vi håller fortfarande på att lägga upp hur vi ska genomföra själva ombyggnationen. Samtidigt förbereder hälso- och sjukvården verksamhetsförändringar som Nya CSK kommer att innebära och hur projektet påverkas av vårdens strategiska utveckling.

Sidan uppdaterad