Region Värmland logga

Förra veckan träffades de konsulter och entreprenörer som kommer vara med i planeringsarbetet kring Nya CSK på ett startmöte.

Nya CSK bidrar till värmländsk tillväxt

Den stora om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad utvecklar inte enbart hälso- och sjukvården. Det är också ett betydelsefullt projekt för det värmländska näringslivet.

Med en omfattning på tre nya, permanenta vårdbyggnader, ett parkeringshus och ett antal renoveringar och ombyggnationer på befintliga Centralsjukhuset är Nya CSK det största byggprojekt som Region Värmland någonsin genomfört.

För att kunna genomföra en dylik satsning, som sträcker sig över 15 års tid från ritbord till patientfärdigt sjukhus, krävs medverkan från ett stort antal resurser och kompetenser.

Nyligen genomfördes upphandlingar för den första planeringsfasen, och av 14 kontrakterade företag inom bland annat el, ventilation, logistik, akustik, brandskydd, arkitekter och markarbete har 11 värmländsk anknytning.

– Vi är jätteglada över att kunna knyta till oss så många regionala aktörer. Ett projekt i Nya CSK:s storlek är viktigt för näringslivet och självklart är det positivt om den tillväxt och de arbetstillfällen som Nya CSK bidrar till stannar i Värmland i möjligaste mån, säger Jim Nilsson, projektchef för Regionfastigheter.

– Här finns mycket kvalificerad arbetskraft och den ska vi värna och stärka. Ur den aspekten är inte Nya CSK enkom ett vårdutvecklingsprojekt – utan en satsning med betydelse för det värmländska näringslivet, fortsätter han.

Förra veckan hölls ett startmöte med representanter från de upphandlade entreprenörerna. Utöver genomgång av bland annat projekt och värdegrund fick deltagarna tillfälle att bekanta sig med det sina kommande arbetsuppgifter.

– Det känns roligt och bra att vi drar igång på allvar nu, och att vi kan göra det med så många regionala krafter med oss, säger Jim Nilsson.

Jim Nilsson, projektchef Regionfastigheter, Birger Sundström, projektchef Skanska, Jessica Bergman, projektchef hälso- och sjukvård Region Värmland, och Lena Jansson, projekteringschef Skanska, berättar om Nya CSK på startdagen.

Sidan uppdaterad