Region Värmland logga

Under onsdagen träffades de konsulter och underentreprenörer som kommer delta i höstens planeringsarbete för Nya CSK.

Nästa planeringssteg tas för Nya CSK

En händelserik höst väntar för Nya CSK – Region Värmlands stora satsning på att utveckla och skapa framtidens Centralsjukhus i Karlstad.

 Med en omfattning på tre nya, permanenta vårdbyggnader, ett parkeringshus och ett antal renoveringar och ombyggnationer på befintliga Centralsjukhuset skapar Region Värmland förutsättningar för att modernisera och utveckla den värmländska hälso- och sjukvården.

Det framtida sjukhuset kommer att vara klart om cirka 15 år, men de planeringsmässiga förutsättningarna är lagda.

– Nya CSK kommer ge oss ett sjukhus som hänger bättre ihop på helheten. Där vi kommer samla verksamheter som har kopplingar till varandra kring samma flöde, till exempel akutmottagning, strokemottagning, operation. Vi kommer hålla ihop kliniker med mottagning och vårdavdelning och det kommer att bli enklare för patienter och medarbetare att röra sig inne på sjukhuset, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ännu en viktig utgångspunkt är att det framtida sjukhuset ska utvecklas i linje med nära vård – den nationella systemomställningen som syftar till att ta vården närmare patienten och göra den ytterligare behovsanpassad.

– Det kan till exempel handla om att vi arbetar med ny teknik på ett annat sätt. Att vi skapar logistik och lokaler som underlättar samarbete mellan olika vård- och omsorgsaktörer, säger Lena Gjevert.

– Även om det är flera år kvar tills vi får nya lokaler arbetar vi redan nu med att utveckla och förbereda våra verksamheter på de framtida förändringarna. Att analysera vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, och inte minst hur vi kan dra nytta av nya lokaler, tar tid. Men det är ett viktigt och väldigt intressant arbete.

Fortsatta förberedelser kring byggarbetet

Vad gäller själva om- och tillbyggnadsarbetet kommer vissa befintliga lokaler behöva rivas för att göra plats för nya på det ytmässigt begränsade sjukhusområdet. De första rivningarna planeras till 2024. Byggmässigt ägnas tiden fram till dess åt förberedelser kring hur arbetet ska genomföras.

Tidigare i dag hölls ett gemensamt startmöte för de konsulter och entreprenörer som kommer att vara delaktiga under den förberedande fasen.

Ett stort antal upphandlingar har genomförts för att kontraktera resurser inom bland annat el, ventilation, vs, styr- och övervakning, konstruktion, logistik, akustik, brandskydd, arkitekter och markarbete. Projekteringsarbetet leds av Region Värmlands totalentreprenör Skanska under partneringsamverkansformer.

– Våra konsulter och underentreprenörer ska nu vara med och ta planeringen och förberedelserna av Nya CSK in i nästa fas. Så det känns väldigt bra att vi har alla resurser på plats. Det kommer bli en intensiv och spännande höst, säger Mathias Andersson, projektchef för Skanska.

Sidan uppdaterad