Region Värmland logga

Cecilia Alte är nytillträdd byggchef för Nya CSK.

"Vi kommer skapa något som vi kommer att vara stolta över"

Hallå där Cecilia Alte, ny byggchef för Nya CSK.
Hur är det att kliva in i den här rollen?

– Spännande, en fantastisk möjlighet. Det är en utmaning som jag känner ödmjukhet inför – det är ett betydelsefullt projekt för hela Värmland för att kunna möta det framtida vårdbehovet. Ser att det finns mycket kunskap, engagemang och kraft hos såväl Regionfastigheter som hos Skanska och deras underleverantörer, vilket känns tryggt. Det kommer att vara utmaningar och möjligheter längs vägen, men i slutändan är jag övertygad om att vi kommer att ha skapat något riktigt bra som vi kommer att vara stolta över.

Nya CSK har en uppskattad projekttid på runt 15 år. Vad är viktigt under ett sådant här långt projekt?

– Vi har många olika delprojekt, det gäller att ta dem ett och ett men ändå ha det långsiktiga perspektivet för helheten. Vi är nu i en inledningsfas där vi ska bygga teamet tillsammans och få till en bra kultur och god samverkan, där vi trivs och vill jobba tillsammans under en lång tid. Det är en nyckel för att lyckas. En annan är att vi är lyhörda och anpassningsbara för förändringar, för det kommer det att uppstå med avseende på projektets längd med också med tanke på vår föränderliga värld.

Vad innebär din roll som byggchef?

– Nya CSK handlar både om att bygga om Centralsjukhuset och att utveckla hälso- och sjukvården. Min roll är att leda arbetet med byggprojektet tillsammans med alla delprojektledare och deltagare från regionen, i partneringsamverkan med vår totalentreprenör Skanska. Ska dessutom säkerställa att det vi bygger stöder hälso- och sjukvårdens verksamhet, att vi uppnår våra mål, följer de ekonomiska ramarna och efterlever tidplanen för projektet.

Hälso- och sjukvården ska bedrivas under hela byggtiden. Hur påverkar det?

– För det första är det oerhört viktigt att vi bygger lokaler som hälso- och sjukvården vill ha, så bra dialog med verksamheten är jätteviktigt. Vi behöver också vara medvetna om att vi bygger i pågående verksamhet. Vi ska minimera driftstörningar och helst ska det inte märkas att vi är där.

Berätta lite om dig själv.

– Kommer närmast från konsultverksamheten, projektledare och chef inom näringslivet. Under mina dryga 30 år i branschen har jag byggt upp min kompetens och erfarenhet som jag hoppas kan bidra till detta projekt, Nya CSK.
– För mig är hållbarhetsfrågan något som är centralt genom hela projektet. Vilket innebär att vi behöver få in nytänkande och innovationer när det gäller bland annat teknik, produktionsmetoder och materialval.


Sidan uppdaterad