Region Värmland logga

Hundratalet projektmedarbetare samlades för samverkansdag tidigare i måndags.

Ett extraordinärt byggprojekt som kräver stor expertis

Förberedelserna av Nya CSK intensifieras nu ytterligare.
I veckan samlades alla de personer som just nu är engagerade i att skapa framtidens Centralsjukhus för en gemensam samverkansdag.

För ett drygt år sedan tecknade Region Värmland avtal med Skanska som totalentreprenör och partner för den första etappen av Nya CSK. Tiden därefter har utgjorts av planering och förberedelser – och så kommer det fortsätta vara ytterligare ett tag.

– Planen är att starta med mottagningshuset, som är den första av de nya byggnaderna, under mitten av 2024. Just nu har vi allt fokus på att planera och skapa så bra förutsättningar som möjligt för det som väntar, säger Jim Nilsson, projektchef för Regionfastigheter.

En huvudroll har de konsulter och entreprenörer som bidrar med expertis inom allt från brandskydd till arkitektur, ventilation, el och markarbete. Tidigare i veckan hölls en gemensam kick off där alla projektmedarbetare och entreprenörer deltog, sammanlagt runt ett hundratal personer. Programmet innehöll grupparbete kring värdegrund, projektkultur och gemensamma mål.

– Ett högteknologiskt och hållbart sjukhus är ett extraordinärt byggprojekt som ställer höga krav på planering, design, teknik och genomförande. Det i sin tur ställer krav på att vi har med rätt personer med rätt expertis. Det är ett stort projekt och även om alla är specialister inom sitt område är det viktigt att se helheten och att vi skapar en gemenskap där vi alla drar åt samma håll och värdesätter samma saker, säger Jim Nilsson.

Sidan uppdaterad