Region Värmland logga

Kollektivtrafiknämnden i korthet 1 februari 2022

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om Karlstadsbuss sommartidtabell och ett förlängt avtal med Nobina AB.

Upphandlad trafik eller egen regi?

Region Värmland har idag två separata avtal med kommersiella trafikföretag för regiontrafik och tätortstrafik med buss. De innevarande trafikavtalen gäller fram till 2025 (där Nobina AB:s avtal gällande regiontrafiken i och med dagens möte förlängs till 2027). I samband med arbetet inför en ny upphandling har Kollektivtrafiknämnden initierat en utredning kring vad det skulle innebära att driva busstrafiken i egen regi. Med egen regi menas att Region Värmland på egen hand utför trafiken och att personal, fordon samt övrig tillhörande verksamhet ägs, direkt eller indirekt, av regionen.

Rapporten lyfter skillnaderna mellan upphandling i konkurrens och egen regi och syftar till att bidra med en ökad förståelse kring de olika driftsformernas för- och nackdelar. Valet av driftsmodell är en politisk fråga och förvaltningen tar med rapporten inte ställning för eller emot något av alternativen. Kollektivtrafiknämnden godkände rapporten Driftsform för allmän kollektivtrafik med buss inom Region Värmland – Alternativet egen regi, som kommer att vara en av många utredningar och analyser i arbetet med att forma framtidens busstrafik.

Förlängt avtal med Nobina AB

Det pågår idag flera utvecklingsprojekt och utredningar inom kollektivtrafiken, vars tidsplaner har påverkats och kommer att påverkas av den pågående pandemin. För att fatta beslut om framtidens busstrafik, det vill säga utformningen och upphandlingen av denna, behövs mer tid för utvärdering och analysarbete. Kollektivtrafiknämnden beslutade därför om att förlänga Region Värmlands avtal med Nobina AB avseende regionbusstrafik för perioden 2025-12-15 till och med 2027-12-11, genom att nyttja optionen om förlängning om ytterligare två år.

Karlstadsbuss sommartidtabell

Karlstadsbuss sommartidtabell, som sträcker sig mellan den 13 juni och 28 augusti, är nu godkänd av Kollektivtrafiknämnden. Tabellen är i stort likadan som fjolårets och de mindre förändringar som skett handlar om justeringar för att göra trafikeringen mer effektiv. Under sommartidtabellens sista två veckor sker dock en uppväxling inför hösten. Från och med den 15 augusti, i samband med skolstart, kommer linje 1, 2, 3, 59 och S att få tätare avgångar så att skoleleverna får fler resmöjligheter.


Kontaktinformation

Jesper Johansson
Kollektivtrafiknämndens ordförande och regionråd MP
010-831 40 52
072-254 55 71
jesper.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Till toppen