Region Värmland logga

Provtagning för tidig upptäckt av cancer införs i Värmland

Nu inför Region Värmland allmän provtagning för att tidigt upptäcka och förebygga tjock- och ändtarmscancer. Alla värmlänningar som fyller 60 eller 62 år under 2022 kommer under året att erbjudas provtagning.

– Genom allmän provtagning kan vi hitta tjock- och ändtarmscancer tidigt, redan innan symtom börjat visa sig. Vi kan också hitta och ta bort polyper som riskerar att utvecklas till cancer. Det gör att vi på sikt kommer att minska antalet fall med tjock- eller ändtarmscancer, säger Dimitrios Oikonomou specialistläkare på medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.

Fullt utbyggt 2024

Socialstyrelsen rekommenderar allmän provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, för alla i åldern 60–74 år. Samtliga regioner i Sverige har fattat beslut om allmän provtagning och flera har också infört det.

I Värmland börjar erbjudanden om provtagning att skickas ut nu i februari. Under året kommer personer som är födda 1960 eller 1962 att få erbjudandet. Fullt utbyggt i Värmland ska programmet vara 2024. Då kommer alla i åldersgruppen 60–74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

Erbjudandet skickas hem

De som ingår i årets åldersgrupp får ett brev med erbjudandet hem till sin folkbokföringsadress. I brevet finns instruktion, provtub, hygienpåse och svarskuvert. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm eller ändtarm.

– Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas. Ungefär två procent av de som skickar in test har spår av blod i avföringen.

Den som lämnar ett prov som visar spår av blod erbjuds koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen. Om cancer eller förstadium till cancer upptäcks diskuteras utredning och behandling.

– Provtagningen kommer att leda till att färre behöver operation och behandling. För många av dem som ändå behöver behandling kommer efterföljande besvär att bli mindre och sjukskrivningstiden kortare. Och eftersom tidig upptäckt ger ökad chans till lyckad behandling, kommer de allra flesta som får den här typen av cancer att bli friska.

Kan inte beställa prov

Det går inte att beställa ett prov. Endast de som ingår i årets åldersgrupp får erbjudandet. Den som upplever symtom från tarmen ska söka vård. Symtom kan exempelvis vara synligt blod i avföringen, blodbrist utan annan förklaring eller förändrade avföringsvanor.

Kort om provtagningen

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer påbörjas i Värmland under februari 2022.

Under 2022 kallas personer som är folkbokförda i Värmland och födda 1960 eller 1962.

När programmet är fullt uppbyggt kommer alla personer i Sverige, i åldrarna 60–74 år, erbjudas provtagning vartannat år.

Fullt utbyggd beräknas den allmänna provtagningen att upptäcka 25 cancerfall per år i Värmland och dessutom ännu fler polyper.

Mer information

Tjock- och ändtarmscancer (1177.se)
Provtagning för tjock- och ändtarmscancer (1177.se)

Sidan uppdaterad