Region Värmland logga

Kollektivtrafiknämnden i korthet 14 juni 2022

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om en satsning på lägre biljettpriser och om att anskaffa reservtåg till trafiken på Fryksdalsbanan.

Satsning på lägre priser i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden vill göra en särskild satsning på priser i den värmländska kollektivtrafiken och beslutade därför om att ansöka om medel i Region Värmlands resultatutjämningsreserv.

Den särskilda satsningen handlar om att priserna på enkelbiljetter sänks samt att priset på periodbiljetter inte höjs 2023. Priset sänks mer på längre resor.

Ändringar i Karlstadsbuss linjenät

För att skapa en bättre helhet i linjeutbudet i Karlstad har några av tätortstrafiken i Karlstads, Karlstadsbuss, linjer dragits om eller justerats. Dessa ändringar börjar gälla i och med tidtabellsskiftet i december 2022.

  • Snabbusslinjen Linje S förlängs från centrum till Jakobsberg och ersätter då linje 3 på motsvarande sträcka.
  • Linje 3 tar i stället över linje 6 linjesträckning väster om centrum till Våxnäs och Gruvlyckan. Linje 6 trafikerar Stora Torget-Färjestad.
  • Linje 4 förlängs från Norra Stockfallet till Edsgatan samt får en ny kortare körväg via Strand, vilket förkortar restiden mellan Gruvlyckan och Stora Torget med 40%.
  • Linje 5 får ny sträckning via Våxnäs centrum.
  • Linje 59 tas bort och trafiken sker istället med linje 4, som då får 10 minuterstrafik Oskarslund-Stora Torget i båda riktningarna under morgon och eftermiddag.

Reservtåg ska vikariera på Fryksdalsbanan

De senaste åren har det alltmer frekvent uppstått fel på de Itinotåg som trafikerar Fryksdalsbanan, vilket inneburit inställda avgångar, problem och frustration för resenärerna samt merkostnader för Region Värmland. För att komma till rätta med problemet och komma i kapp med det eftersläpande underhållsbehovet behöver samtliga tåg, ett efter ett, tas ur trafik och in på verkstad för större underhåll. För att säkerställa en fungerande tågtrafik under tiden detta görs har nu kollektivtrafiknämnden gett Trafikdirektören i uppdrag att säkra upp tågtrafiken i Fryksdalen genom att anskaffa reservtåg.

Kontaktinformation

Jesper Johansson
Kollektivtrafiknämndens ordförande och regionråd MP
010-831 40 52
072-254 55 71
jesper.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Till toppen