Region Värmland logga

Region Värmland lämnar stabsläget

Vid måndagens möte i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, beslutade hälso- och sjukvårdsdirektören att avsluta stabsläget från och med måndag 6 februari.

Beslutet innebär att hälso- och sjukvårdsorganisationen nu är i ett normalläge. Beslutet grundar sig på lägesbilder från de lokala särskilda sjukvårdsledningarna som alla rapporterar ett något förbättrat läge. Situationen är fortsatt ansträngd men hanterbar. Ett normalläge innebär att ledningen av hälso- och sjukvården återgår till det normala.

Sidan uppdaterad