Region Värmland logga

Kollektivtrafiknämnden i korthet 14 november 2023

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om nytt tågstopp i Edsbjörke samt att föreslå regionfullmäktige om en höjning av biljettpriser.

Förslag om höjning på biljettpriser 2024

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget som kollektivtrafiken och Region Värmland befinner sig i fattade kollektivtrafiknämnden idag ytterligare ett beslut för en budget i bättre balans.

Kollektivtrafiknämnden föreslog regionfullmäktige att fastställa en genomsnittlig prishöjning på 8,5 procent i stället för 3 procent på Värmlandstrafiks biljettpriser 2024. Höjningen ska börja gälla senast den 12 februari.

Trots att resandet med Värmlandstrafik stadigt ökar och är uppe i nästan samma nivåer som innan pandemin är kollektivtrafikens ekonomi starkt påverkad av det rådande ekonomiska läget, med inflation och ett historiskt högt trafikindex. Biljettintäkterna är en viktig finansieringskälla och motsvarar drygt en tredjedel av Värmlandstrafiks kostnader.

Det är regionfullmäktige som varje år fastställer ramen för den genomsnittliga taxehöjningen för priser i allmän kollektivtrafik. Sedan är det kollektivtrafiknämnden som beslutar om hur priserna och produkterna ska utformas i detalj.

Om regionfullmäktige beslutar om prishöjningen kommer kollektivtrafiknämnden sedan att besluta om hur prishöjningen ska se ut på Värmlandstrafiks olika biljetter. En rad olika beräkningar och konsekvensanalyser kommer att göras för att säkerställa att det fortfarande finns attraktiva och prisvärda biljetter för alla som reser kollektivt, kort som långt, ofta som sällan.

Nytt tågstopp i Edsbjörke

Från och med tidtabellsskiftet den 10 december kommer tåglinje 74 på Fryksdalsbanan att stanna även vid Edsbjörke station mellan Torsby och Sunne. Det nya stoppet, som är framtaget efter samtal med Sunne kommun och Edsbjörke pendlarförening, kommer att göras på prov och finns med i tidtabellen åtminstone fram till nästa tidtabellsskifte i december 2024.

Fler tågavgångar mellan Säffle och Åmål

Från och med tidtabellsskiftet den 10 december kommer det att gå fler avgångar mellan Åmål och Säffle på linje 71. Beslutet är fattat genom en utvecklad samverkan mellan Västtrafik och Värmlandstrafik och gäller kompletterande tågtrafik till befintligt upphandlad trafik som idag körs av SJ AB. För att finansiera den ökade tågtrafiken kommer Värmlandstrafik att göra ändringar i bland annat busstrafiken på samma sträcka att justeras och anpassas till de nya tågavgångarna, med några färre avgångar som följd.

Fortsatt utmaningar i ekonomin

Kollektivtrafiknämnden godkände också den ekonomiska rapporten för januari till oktober för verksamheten. Kollektivtrafiken utmanas av fortsatta höga nivåer på trafikindex, vilket påverkar prognosen för perioden, som nu ligger på minus 110 miljoner kronor. Resandet och biljettintäkterna ökar, men intäkterna möter inte upp de rådande kostnaderna.

Elisabeth Björk
Regionråd (V) och ordförande i kollektivtrafiknämnden
elisabeth.bjork@regionvarmland.se
076-765 25 89

Sidan uppdaterad