Region Värmland logga

Kultur- och bildningsnämnden i korthet 14 november 2023

Vid dagens möte med kultur- och bildningsnämnden var fokus på budget 2024. Nämnden hade bland annat en workshop med diskussion om prioriteringar. Ett beslut handlade om verksamhetsstöd till Värmland Opera och Värmlands Museum.

Budgetärendet återkommer på nästa nämndmöte.

Verksamhetsstöd till Värmland Opera och Värmlands Museum

Ett beslut idag handlade om finansiering av avtalad uppräkning av verksamhetsbidragen till stiftelserna Värmlandsoperan och Värmlands Museum. Det är kultur- och bildningsnämnden som betalar ut verksamhetsstödet. Kultur- och bildningsnämnden föreslår enligt dagens beslut att regionstyrelsen ska tillföra kultur- och bildningsnämnden medel för att möjliggöra 2,5 procent i uppräkning för åren 2024-2026. Regionstyrelsen föreslås även tillföra kultur- och bildningsnämnden 1 030 063 kronor för ökade hyror hos dessa kulturinrättningar under 2023.

Finansieringen för Värmlands Museum och Wermland Opera är ett gemensamt ansvar för Region Värmland och Karlstad kommun. Syftet är att säkerställa långsiktiga utvecklingsmöjligheter.


Sofia Magnusson (S)

Kultur- och bildningsnämndens ordförande

Telefon: 076-527 37 40
E-post: sofia.magnusson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad